Oficiální FANKLUB GABRIELY GUNČÍKOVÉ

Dnem 15. 5. 2012 vznikl registrovaný oficiální fanklub zpěvačky Gabriely Gunčíkové pod názvem "GABRIELA-FANSITE" Fanklub Gabriely Gunčíkové o.s.
Každý nový fanoušek je v našem fanklubu vřele vítán!!! ;-)
A co vás u nás čeká? Náš fanklub poskytuje nejaktuálnější dostupné informace týkající se profesionální činnosti Gábiny, protože jsme a budeme v úzké spolupráci s Gábinou a jejím managerským teamem. Vydáváme pro vás různý propagační materiál (plakáty, podpiskarty, samolepky, kalendáříky, placky, trika atd.) Pořádáme setkání členů fanklubu s Gábinou. Podnikáme společně návštěvy Gábininých vystoupení.
Členství ve fanklubu jsme rozdělili na dvě možnosti. Můžete se stát buď "řádným členem" nebo "VIP členem" fanklubu, rozhodnutí je jen na vás :-)

"Řádný člen" od nás dostává informace týkající se profesionální činnosti Gábiny ať už prostřednictvím webových stránek nebo i prostřednictvím emailu. Může se účastnit chatu a některých setkání fanklubu s Gábinou.
"VIP člen" zaplatí roční členský příspěvek ve výši 250,-Kč a za tuto částku dostává zdarma fanklubem vydávaný materiál, který je některý i s podpisem od Gábiny. VIP člen bude získává přednostně i aktuální informace týkající se profesionální činnosti Gábiny prostřednictvím emailu. Může se účastnit chatu a všech setkání fanklubu s Gábinou. A samozřejmě spoustu dalšího, co budeme přinášet postupně s přibývajícími nápady! :-)

Co takové členství ve fanklubu obnáší?

Prostudování stanov fanklubu a jejich respektování a dodržování!
Zaregistrováním se na našich webových stránkách s uvedením, zda máte zájem o řádné či VIP členství.
V případě zvolení varianty VIP členství ve fanklubu zaslání ročního členského příspěvku ve výši 250,-Kč na bankovní účet fanklubu 670100-2202601196/6210.
Po přijetí registrace s vyznačeným VIP členstvím vám zašleme obratem pokyny k platbě ročního členského příspěvku, kde bude uveden variabilní symbol pro zaplacení členského příspěvku na bankovní účet fanklubu.
Tak a to je vše ;-) a za to se dostanete do party lidí, kteří mají rádi Gábinin hlas, její charismatickou osobnost a chtějí ji stát po boku v její slibně se rozvíjející kariéře, fandit jí a podporovat! :-)

Tak neváhejte a přidejte se k nám!!!!!!!!!

Aktualizováno 8.7.2014:

Dnem 1.1.2014 vstoupil v platnost nový "občanský zákoník", který mimo jiné upravuje i to, že z "občanských sdružení" se stávají „občanské spolky“ a v této souvislosti dochází ke spoustě nejen administrativních úprav a změn. To se samozřejmě dotýká i našeho fanklubu jelikož jsme registrované občanské sdružení a přináší nám to řadu nepříjemných administrativních problémů. Proto jsme se rozhodli provést pár změn. Po řádném odhlasování členů výboru jsme dospěli k jednotnému názoru, že fanklub necháme odregistrovat a budeme fungovat jako neregistrovaný, nicméně stále oficiální (podporu Gabči máme i nadále) fanklub GABRIELA-FANSITE při webových stránkách www.gabriela-fansite.cz.
Takže pro stávající i nové členy fanklubu se mění pouze to, že již nebude vybírán VIP členský příspěvek, tento je do odvolání zrušen a ruší se tím i VIP členství. Všichni přihlášení se stávají prostě členy fanklubu.
Propagační materiály budeme vydávat i nadále. Pokud vydáme nějaký materiál, tak dáme nabídku na webové stránky a vy si budete moci tento objednat. Po obdržení konkrétní platby a poštovného vám pak bude daný propagační materiál zaslán.

Pro neregistrovanou organizaci sice už nejsou nutností "stanovy FK", nicméně rozhodli jsme se určitá pravidla v rámci fanklubu ponechat a dodržovat. A to samé čekáme od každého člena našeho fanklubu.

PRAVIDLA "GABRIELA-FANSITE" Fanklubu Gabriely Gunčíkové

Činnost fanklubu a jeho členů je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou činnost.
Předmětem činnosti je sdružovat příznivce zpěvačky Gabriely Gunčíkové.
K dosažení tohoto cíle pořádá fanklub pro své členy setkání členů, organizuje společné návštěvy koncertů zpěvačky Gabriely Gunčíkové a jiné společné akce.
Cílem činnosti fanklubu je spolupráce se zpěvačkou Gabrielou Gunčíkovou a jejím managementem, zejména v oblasti propagace její činnosti při respektování soukromí zpěvačky a její rodiny.
Zabezpečuje informovanost členů ohledně novinek o zpěvačce Gabriele Gunčíkové o pořádaných akcích pomocí internetu nebo mimořádných zpráv.
Fanklub se bude snažit, aby cílů a metod, které používá, nebylo nijak zneužito.
Spolupracuje s  dalšími sdruženími v ČR a zahraničí.

Členství v "GABRIELA-FANSITE"

Členem fanklubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito pravidly, zavazuje se jimi řídit, zajímá se o činnost zpěvačky Gabriely Gunčíkové a chce její činnost aktivně podporovat.
Přijetí nového člena je na základě elektronické přihlášky.
Členem fanklubu se může stát i cizí státní příslušník žijící na území ČR nebo v jiném státě.
Dokladem členství je potvrzení elektronické přihlášky fanklubem.

Členství ve fanklubu zaniká:

 • vystoupením sděleným na adresu fanklubu (e-mailem)
 • vyloučením, nebo pozastavením
 • úmrtím

Práva a povinnosti členů "GABRIELA-FANSITE"

Všichni členové fanklubu jsou evidováni s jejich souhlasem.

Členové mají tato práva:
 • podávat návrhy a podněty na zlepšení práce fanklubu
 • podílet se na činnosti fanklubu, obracet se s dotazy a stížnostmi na fanklub
 • účastnit se akcí pořádaných fanklubem
 • být fanklubem pravidelně informováni o profesionální činnosti zpěvačky Gabriely Gunčíkové a činnosti fanklubu
Členové mají tyto povinnosti:
 • dodržovat pravidla fanklubu
 • vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje ostatních členů fanklubu a údaje, které budou zpěvačkou Gabrielou Gunčíkovou, popřípadě její rodinou či managementem zpěvačky označeny jako neveřejné
 • chránit dobré jméno fanklubu, jeho členů, zpěvačky Gabriely Gunčíkové, jejího managementu a internetových stránek fanklubu a zpěvačky
 • přísně dbát na práva a soukromí zpěvačky Gabriely Gunčíkové a její rodiny!

Adresa fanklubu:

"GABRIELA-FANSITE"
Fanklub Gabriely Gunčíkové
Prostřední 775
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 22613099


web: www.gabriela-fansite.cz
email: tym.gabriela-fansite@email.cz
bankovní účet č.: 670100-2202601196/6210


Dnes: 35   Týden: 430   Celkem: 199304


Powered by: Petr Šimek & design by: Marek Hrebík

Copyright © 2013 Gabriela-Fansite.cz. All rights reserved.